top of page

Rehabilitace / Fyzioterapie

 

Fyzioterapie a péče o pohybový aparát již není doménou jen lidského zdravotnictví. V posledních letech se po celosvětovém vzoru zaměřuje na tuto terapii i veterinární medicína. Příčinou je zvyšování kvality péče o zvířata a hlavně vysoká účinnost této komplexní terapie. Pro Vašeho psího kamaráda nabízíme služby komplexní fyzioterapie:

 

 • Má Váš pejsek problémy s pohybem nebo bolestí pohybového systému?

 • Utrpěl Váš pejsek při hře či sportu úraz?

 • Je po ortopedické či neurologické operaci?

 • Vlastníte psího sportovce, který abnormálně namáhá svůj pohybový aparát?

 • Trpí Váš pejsek obezitou, která ohrožuje jeho zdraví?

 • Je Váš pejsek  již psím seniorem a jeho pohyb není takový jako dříve?

 • Nebo byste rádi svému psímu příteli dopřáli preventivní péči formou wellness (masáže, cvičení či hydroterapie)

 

 

Fyzioterapie se zabývá léčbou a prevencí funkčních poruch pohybového aparátu:

 

 • je vhodná u stavů, které omezují pohyblivost psího pacienta

 • významně ovlivňuje a urychluje rekonvalescenci pacienta u poúrazových a pooperačních stavů

 • snižuje bolestivost pohybového aparátu, snižuje množství podávaných analgetik – tím šetří trávicí systém pacienta

 • zkvalitňuje pohybové schopnosti psího pacienta i jeho celkový fyzický stav

 

 

Nejčastější indikace k fyzioterapii

 

Ortopedické :

 

 • dysplazie kyčelních kloubů

 • osteoartróza a jiné degenerativní onemocnění kloubů a páteře

 • operace kloubů, vazů, komplikovaných zlomenin

 • poranění šlach a svalů

 • endoprotéza kyčelního kloubu

 • luxace čéšky

 

Neurologické :

 

 • onemocnění meziobratlových disků řešené operačně i neoperačně (výhřezy plotének, útlaky nervů, „ochrnutí pánevních končetin“)

 • tromboembolie v oblasti páteřního kanálu (infarkt míchy)

 • centrální mozková příhoda (mrtvice)

 • obrny periferních nervů

 • ischemická myelopatie

 • polyneuropatie

 • atrofie či poruchy tonusu svalstva (parézy, plegie)

 • koordinační poruchy pohybového systému (ataxie)

 

Interní :

 

 • nutnost posílení kardiovaskulárního a dýchacího systému a celkové fyzické kondice

 • obezita

 • péče o psí seniory

 

 

 

Nabízíme fitness / wellness programy pro zvyšování výkonnosti u sportovních a pracovních psů (dostihoví chrti, psí sporty typu agility, tažní psi)

 

 

Rehabilitační techniky :

 

 • Speciální hydroterapie

 

Speciální hydroterapii v rehabilitaci zvířat využívá mnoho veterinárních klinik v Evropě i v USA. V České republice je naše veterinární nemocnice jedním z mála veterinárních pracovišť, která tuto velmi účinnou terapii svým klientům nabízí.

 

Zařízení funguje na principu řízeného pohybu zvířete na pohyblivém podvodním pásu, umístěného v nádrži s průhlednými stěnami, s regulovatelnou rychlostí pásu, teplotou vody a možností protiproudu. Při rehabilitaci se využívá fyzikálních vlastností  jako je teplota, vztlak nebo odpor vody. Vztlakem vody dochází  k nadlehčení zvířete a tím i k menšímu zatížení kloubů. Pacientovi s „pohybovou“ diagnózou je tak umožněn výrazně snazší pohyb, než který vykonává na souši. Hydroterapie je pro zvíře  příjemná, přirozená a nebolestivá. Proto se při ní dosahuje vynikajících výsledků.

Hydroterapie má až překvapivé výsledky u pacientů po neurologických i ortopedických zákrocích, zvláště po operacích páteře, dále u onemocnění typu dysplazie kyčelních i loketních kloubů, artrózy, a u pohybových onemocnění, které provází bolestivost kloubů a ochabnutí svalstva.

Má své nezastupitelné místo v léčbě obezity psů, v prevenci u psích seniorů a ve zvyšování tělesné kondice psů sportujících a ve vysoké zátěži.

Přináší radost z pohybu a veškeré léčebné benefity i zdravým pejskům, u kterých majitelé dbají na prevenci v každém věku.

 

 • Manuální rehabilitační techniky

 

Manuální rehabilitační techniky se zaměřují na prevenci a léčbu bolestivých stavů a funkčních poruch pohybového systému psa.

Manuální fyzioterapie pomáhá léčit zranění, zmírnit bolesti a stres, ošetřuje kůži, podkoží, svaly, šlachy a fascie celého těla. Uvolňuje napětí ve tkáních. Zvětšuje funkční pohyblivost, rozsah pohybu v kloubech. Ovlivňuje svalové napětí, regeneruje postižené tkáně, zamezuje vzniku kontraktur. Zlepšuje pohybovou koordinaci těla. Příznivě také působí na krevní a lymfatický oběh.

Z technik využíváme speciální masáže, měkké a myofasciální techniky, mobilizace kloubů, pasivní cvičení, strečink a mnohé další. Jednotlivé techniky jsou voleny dle aktuálního klinického stavu a potřeb klienta, jsou zacílené na konkrétní problém.

 

 • Aktivní cvičení


Aktivní cvičení s pomůckami udržuje pacienty v dobré kondici, zvyšuje rozsah pohybu v kloubech, zpevňuje ochablé svalstvo a zlepšuje pohybovou koordinaci psího pacienta. Při cvičení na balančních plochách (gymnastické míče různých tvarů, balanční čočky, úseče. atd.) využíváme prvky z techniky senzomotorické stimulace. Při balancování na nestabilní ploše dochází ke stimulaci proprioceptivního vnímání. Propriorecepce je smyslové vnímání jednotlivých částí těla a vnímání polohy a pohybu určité části těla. Bývá často narušena po úrazech. Při tomto cvičení dochází k úpravě svalové nerovnováhy a hlavně k posílení mikrosvalů kolem páteře. Tyto svaly jsou důležité pro stabilizaci páteře po operacích a jejich posílení jinými technikami je u psích pacientů špatně proveditelné. Mezi další aktivity, které obnovují ohebnost a zlepšují pohyblivost, patří chůze přes překážky, slalomová chůze mezi kužely a mnohé další. 

 

 

 • Fyzikální terapie

 

Z fyzikální terapie využíváme v léčbě hlavně Solux - terapeutický zdroj infračerveného záření.  Po použití soluxu dochází ke zlepšení prokrvení tkáně, k ústupu bolesti a svalové relaxaci. Toto záření proniká vodou, sklem i atmosférou, dostává se tedy i do hlubších vrstev kůže a podkožního vaziva. Hloubkové teplo infračervené žárovky prostupuje kůží hluboko do tkání (vazivo, svaly, klouby), prohřívá tkáně a současně rozšiřuje cévy. Relativně velká vlnová délka a malá energie fotonů vyvolává po absorpci v tkáních hlavně tepelný účinek, který je daný především rozšířením cév. Teplo není omezené na jedno místo, šíří se do okolí pomocí nervových vláken. Rozšířením cév dochází k podpoře krevního oběhu a následně k urychlení odstranění odpadních látek, především laktátů, k většímu využití kyslíku a k podpoře imunitních procesů. Vazodilatace společně s lokálním teplem působí relaxaci podkožních vrstev a svalové tkáně. Indikuje se u chronických bolestivých syndromů pohybového systému, artróz a dalších pohybových onemocnění.

 

 

 

 

bottom of page