top of page

Kardiologie

 

Tyto úzce spojené obory řeší problematiku onemocnění srdce a dýchacího aparátu. Škála možností diagnostiky se výrazně rozšiřuje.Ke stanovení diagnozy využíváme RTG+CT vyš., Dopplerovskou echokardiografii,vyš.krevních markerů,genetické testy a v neposlední řadě stále více endoskopické vyšetření.

 

Spolupracujeme na ozdravných programech geneticky podmíněných kardiomyopatií u velkých plemen psů.

 

Diagnostikujeme:

 

  • vrozené srdeční vady, nabízíme chirurgii PDA a zprostředkováváme další možnosti  řešení vrozených vad na specializovaných pracovištích.

  • HCM u koček echokardiograficky , u některých plemen s využitím genetických testů

  • Provádíme chirurgii osrdečníku a některých nádorů srdce.

  • Rozšiřující se endoskopické vybavení nám umožňuje přesnější vyšetření přední i zadní části nosu, průdušnice a plic.

  • Zabýváme se diagnostikou a chirurgií brachycephalického syndromu.

bottom of page