top of page

Akutní medicína

 

Cílem práce je péče o urgentního pacienta spočívající ve stabilizaci, podávání tekutin, kyslíku a analgetik a léčení šoku. Hlavním pravidlem urgentní medicíny je léčit nejprve příznaky, které ohrožují život pacienta. Nezbytný je monitoring srdeční a respirační funkce, krevního tlaku, hodnoty hematokritu, celkové bílkoviny a krevních plynů. U kritických pacientů je nutné kontrolovat celkový krevní obraz, biochemické a koagulační parametry.

 

bottom of page