top of page

Chirurgie páteře

 

chirurgie páteře se zabývá problematikou onemocnění páteře s možností podrobné diagnostiky (RTG, CT, myelografie), návrhu semiinvazivní terapie či specifického operačního řešení sledující nejmodernější světové trendy. Nabízíme konzultace celého spektra páteřních diagnos – degenerativní onemocnění, nádory, vývojové vady, deformity, traumata.

 

Nejčastější indikací pro chirurgii páteře u psů je bezesporu onemocnění meziobratlové  ploténky. Větší, či menší část nemocné ploténky je schopná za určitých okolností změnit svoji pozici a stlačit tím míchu. Stlačením míchy může dojít k ochrnutí pacienta. Tento stav je vždy závažný a je nutné ho jako závažný i řešit.

 

Chirurgii vyhřeznuté ploténky je třeba provézt vždy tehdy, když pacient není schopen chodit. V případě mírné komprese, kdy pacient je schopen chůze, není třeba tento stav vždy řešit operativně.

 

Základním předpokladem úspěšného chirurgického řešení tohoto problému je včasnost zákroku, tedy co nejdříve od objevení se příznaků.

 

Rychlost řešení problému, je často základní faktor, který rozhoduje o tom, jestli pacient bude, nebo nebude chodit.

 

Dalším, neméně významným předpokladem uzdravení pacienta je přesná diagnostika. Na našem pracovišti rutinně používáme počítačovou tomografii- CT,   případně myelografii. Myelografie je ovšem používána pouze v nezbytných případech, pro její možné negativní následky pro pacienta.

 

K chirurgii přistupujeme teprve tehdy máme-li přesnou diagnostiku, tedy lokalizaci problému.

 

Lokalizace je velmi důležitá pro minimální invazi chirurgického postupu.

 

Při operačním zákroku jde o to, abychom odstranily část ploténky, která stlačuje míchu s co nejmenší invazí- co nejmenším poškození páteře a přilehlých struktur.

 

 

Pro rychlý návrat do normálního života velmi významně ovlivňuje pooperační péče.   

 

Již druhý den je s pacientem prováděna fyzioterapie.

 

S každým dalším dnem rehabilitace přibývá. Velmi vhodná pro fyzioterapii je hydroterapie-  rehabilitační vana.

 

Díky propracovanému postupu systému:

 

  • Diagnostika

  • Chirurgie

  • Rehabilitace

 

    je pacient často schopen chodit již jeden týden po zákroku.

 

 

Hydroterapie - rehabilitační vana

Hydroterapie - rehabilitační vana

Hydroterapie - rehabilitační vana

Hydroterapie - rehabilitační vana

bottom of page