top of page

Ortopedie

 

Medicínská disciplína zabývající se diagnostikou a řešením problémů pohybového aparátu, tedy onemocnění kostí, kloubů, svalů, vazů a šlach. Řešíme problémy vrozené, vývojové, získané např. při traumatech. Poskytujeme dále služby v oblasti následné péče tzn. fyzioterapie. 

 

Fraktury kostí: AO ploténky, nitrodřeňové hřeby, zevní skeletální fixace, biologické osteosyntézy, cerkláže

 

Artroskopie: minimálně invazivní technika pro vyšetření a ošetření nitrokloubních poškození

 

TPO: trojitá osteotomie pánve- sofistikované řešení vyvíjející se dysplazie kyčelního kloubu

 

Darthroplastika: Plastika dorzálního okraje kyčelního kloubu- sofistikované řešení dysplazie kyčelního kloubu

 

JPS: Juvenilní pelvická symfyziodéza- miniinvazivní operační postup zlepšující stav kyčelních kloubů s objektivním rizikem rozvoje dysplazie kyčelních kloubů. 

 

Resekce krčku hlavice kyčelního kloubu: Chirurgie dysplazie kyčelního kloubu u malých plemen psů.

 

TTA: chirurgický postup, který doposud s nejlepší prognozou řeší poškození předního zkříženého vazu. Naše pracoviště bylo jedno z prvních v ČR. Od roku 2006 jsme odoperovali více, než 550 kolen touto metodou.

 

CWO: Chirurgický postup řešení poškození předního zkříženého vazu. Indikace tohoto postupu je tam, kde je TTA kontraindikováno.

Náhrada předního zkříženého vazu: náhrady předního zkříženého vazu u malých plemen psů pomocí různých typů náhrad.(Liga- Fiba, monofilní materiály)

 

Dysplazie loketního kloubu: Chirurgické postupy řešící nepřiosifikovaný procesus anconeus, fragmentovaný procesu coronoideus, OCD loketního kloubu, Inkongruitu loketního kloubu

 

Osteotomie ulny: Distální či šikmá proximální osteotomie ulny při předčasné uzávěře distální růstové zóny ulny.

Korekční osteosyntézy: Korekce obvykle vývojových vad: nejčastěji u kostí předloktí a kosti stehenní

 

OCD:  Artrokopické, nebo artrotomické ošetření osteochondrózy u kloubu ramenního, loketního, kolenního, tarzálního.

Artroskopie

Artroskopie

 

Artroskopie je vyšetřovací a léčebná metoda, která lékaři umožňuje přímo vyšetřit kloub a pomocí  nástrojů v něm i provést chirurgický zákrok. Základním přínosem pro pacienta je minimální invaze, tedy poškození chirurgickým zákrokem. Po artroskopickém zákroku obvykle pacient odchází a používá operovanou končetinu. Bolest způsobená zákrokem je minimální. Operovaný kloub je rychleji zahojen  s minimální pooperační jizvou.  V důsledku minimální invaze je také významně menší riziko pooperačních komplikací(např.infekce).

 

Dalším důležitým přínosem je kvalitnější vizualizace operovaného kloubu tzn. přesnější diagnostika onemocnění kloubu. Lepší a přesnější diagnostika znamená lepší prognózu pro pacienta.  

 

Při artroskopii jsou do kloubu provedeny 2-3 vstupy tzv. porty o velikosti 2-3 mm. Jeden vstup je vždy pro optiku, druhý pro ošetření tzv. port nástrojový, třetí port nejmenší se používá pro proplachování kloubu. Pro tento port se používá jehla o průměru přibližně 1 mm.

 

Vyšetřovat a ošetřovat lze všechny velké klouby. Jsou to kloub ramenní, loketní a zápěstní na hrudní končetině a kloub kyčelní, kolenní a hlezenní na končetině pánevní. Běžně se ovšem používá tato technika pro kloub ramenní, loketní a kolenní. U ostatních kloubů spíše výjimečně.

 

Indikace pro artroskopii:

 

Rameno: OCD- Osteochondroza, Instabilita, bicipitální tendovaginitis, separovaný glenoid

Loket: FCP- Fragmentovaný korunkový výběžek, OCD

Koleno: OCD, asistence při chirurgii předních zkřížených vazů.

TPO

TPO

 

TPO- triple pelvic osteotomy- trojitá osteotomie pánve, DPO- double pelvic osteotomy

 

Unikátní chirurgický postup,  který včas a správně provedený, umožní zásadní zvrat ve vývoji  dysplazie kyčelního kloubu.  Jedná  se o chirurgickou přestavbu jednoho, nebo obou křídel pánve tak, aby došlo k remodelaci kyčelního kloubu a nadměrná laxita v kloubu nevedla k rozvoji významné  ostoartritidy- Dysplazie kyčelního kloubu. Je tak možné řešit i velmi závažný stav, jinak jistě vedoucí k těžkému stupni DKK.

   

Na našem pracovišti jsme začali zákrok provádět již v roce 2003 a do roku 2015 jsme provedli již více, než sto padesát těchto operací s výbornými výsledky. Opravdu se potvrdil fakt, že TPO(DPO) trvale řeší  stav vyvýjející se DKK

  

Je třeba ovšem vědět, že tento zákrok nelze provádět u každého pacienta. TPO(DPO) je možné provést u psů, kde stupeň rozvoje sekundárních změn na kloubu je pouze mírný a obvykle se proto jedná o pacienty mladší jednoho roku.  Je vždy nutné správně indikovat pacienta,  nevhodné eliminovat  a jejich stav řešit jiným způsobem např.  dartroplastikou. U správně vybraného pacienta dochází velmi rychle k návratu operované končetiny k funkci a obvykle již 3 dny po zákroku pacient končetinu zatěžuje. Je třeba ovšem dodržovat přísný pohybový klid alespoň po dobu šesti týdnů. Po srůstu pánevních kostí, což je za dva až tři měsíce, je kyčelní kloub a tedy i končetina zcela funkční a pacient se může vrátit  k naprosto normálnímu životu.                                                                                                                                        

                                                                                                                               

TTA

TTA

 

TTA- tuberositas tibiae advancement je progresivní metoda řešení poškození předního zkříženého vazu(ruptura LCC). Na našem pracovišti jsme první operaci touto metodou provedly v roce 2006. Byly jsme jednou ze dvou prvních pracovišť využívající tuto techniku. Do dnešního dne máme odoperováno téměř 600 pacientů.

 

Chirurgický postup TTA byl popsán  Slobodanem Tepicem a jeho spolupracovníky v roce 2000. Využívá principu změny poměru sil působících v kolenu na základě posunu Tuberositas tibiae dopředu. Pokud je tato technika správně provedena, dojde k neutralizaci síly, poškozující přední zkřížený vaz a ten se tak stává  nepotřebný.

 

TTA je velmi sofistikované a technicky náročné řešení ruptury LCC. Je proto třeba disponovat odpovídajícím technickým vybavením, ale především zkušeností a odbornou kvalitou chirurgického týmu. Zkušenost a odborná kvalita se přímo úměrně zvyšuje s počtem takto operovaných pacientů, dále i soustavným studiem. Proto MVDr. Zdeněk Ošmera, který u nás TTA provádí, pravidelně absolvuje vzdělávací akce v KYONU v Zurichu, kolébce TTA, kde byla Slobodanem Tepicem vytvořena.

 

Je třeba důrazně  říci, že TTA je jenom jedna. V posledních deseti letech bylo popsáno několik dalších metod( TTA rapid, TTA2, Porous TTA, MMP),   které vycházejí z popsané techniky. Žádna z dalších technik nevykazuje lepší výsledky, než TTA samotná. Není tedy důvod jiné techniky využívat.         

DARtroplastika

DARtroplastika

 

Unikátní chirurgický postup řešící dysplazii kyčelního kloubu. Díky této technice vymodelujeme horní okraj kloubní jamky pomocí kostních štěpů odebraných z křídla kosti kyčelní. Takto operovaná končetina se obvykle velmi rychle vrací do normální funkce.

 

Na našem pracovišti jsme DARtroplastiku začaly provádět v roce 2005.

bottom of page